top of page

Stichting Carnavalsoptocht (SCO) Etten-Leur bestaat 55 jaarDit jaar is het feest! Op 13 februari 1969 is SCO Etten-Leur opgericht, dus dit betekent dat SCO Etten-Leur dit jaar 55 jaar bestaat. Tijdens de Houdoe Avond op 9 maart 2024 willen wij dit met jullie vieren.


Jan Wetering, oud voorzitter SCO, heeft de historie van SCO Etten-Leur op een rijtje gezet, zodat je helemaal op de hoogte bent van alle weetjes en activiteiten van de SCO.

 

Oprichting SCO

De stichting, nader aan te duiden als SCO, is opgericht op 13 februari 1969. Aanleiding daarvoor was het volgende:

 • Etten en Leur werden op 1 januari 1968 samengevoegd tot één gemeente Etten-Leur

 • Omdat Etten en Leur 2 afzonderlijke dorpen waren, werden er afzonderlijke optochten gehouden

 • De aanpak van de optochten toonde verschilpunten onder andere de route en de dag waarop de optocht plaats vond

 • De gemeente Etten-Leur was voorstander van een gezamenlijke optocht en diende de beoogde vergunningen te verstrekken

 • Het bouwen van onder andere grote wagens was nog niet echt gangbaar

 • Het aantal carnavalsverenigingen was nog minimaal

 • Deelnemers waren individuelen, paren, kleine en grote groepen en wat opgefleurde boerenwagens

Doelstelling voor een gezamenlijke optocht was het volgende:

 • Bundeling van krachten

 • Sturing geven aan het verzorgen van 1 optocht op zondag

 • 1 aanspreekpunt voor de organisatie van optochten

 • Reglementen en jurering

 • Een aparte kinder optocht op zaterdag

 • Reclameoptocht voor de aanvulling van benodigde financiële middelen

 • Het verzorgen van een carnavalskrant later het ’t Kulleke genoemd

 • Het zoeken naar mogelijkheden om de bevolking van Etten-Leur meer te betrekken bij het carnavalsgebeuren

 • In navolging van grote steden zoals Bergen op Zoom en Breda meer kwaliteit en professionaliteit leveren voor de optocht

Historie

Optocht Etten

Aangezien Etten en Leur voorheen altijd twee afzonderlijke dorpen waren, kende deze ook twee verschillende optochten.


Voor het ontstaan van de carnavalsoptocht in Etten gaan we terug naar het jaar 1954.

De eerste Ettense optocht was op een zaterdagmiddag en bestond uit drie wagens. Een vrachtwagen van de Cabrinus brouwerij waarop de hofkapel zat, opende de stoet, gevolgd door een wagen met tractor waarop een huis en een grote pop van hardboard was gezet.

In de jaren erna was het vooral de Kinderoptocht op zondagmiddag die in Etten de boventoon voerde. Maar in 1967 kwam de optocht op zaterdag weer op gang en kreeg deze een meer volwassen karakter.


Optocht Leur

Maar ook op de Leur zaten de carnavalsvierders niet stil. Het was in 1958 dat Harmonie Constantia deelnam aan de carnavalsoptocht in Breda. Dat was bij enkele muzikanten onder andere Jan Roovers zo goed bevallen, dat ze na afloop zeiden:" Het was stik gezellig, maar waarom moeten wij daarvoor naar Breda gaan, dat kan toch op de Leur ook wel!!!". En zo ging het carnaval in 1958 van start op de Leur met een optocht.


Gezamenlijke optocht Etten-leur

In 1970 reed in Etten en Leur de eerste gezamenlijke optocht. Dit historische hoogtepunt zorgde ervoor dat de Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur op donderdag 13 februari 1969 werd opgericht. De optocht dat jaar was op zondag 16 februari 1969. Het bestuur van deze Stichting werd gevormd door een aantal onafhankelijke leden en aangevuld met leden van de “Stichting carnaval de Stijloren” uit Etten en leden van “Karnavalsvereniging Leurse Leut” uit Leur.


Tot op de dag van vandaag is heel de organisatie van de optocht in handen van SCO.

Omdat SCO zowel de carnavalsvereniging van Etten als die van Leur vertegenwoordigt, rijdt de gezamenlijke optocht ieder jaar van Leur (oneven jaren) naar Etten (even jaren) en omgekeerd, waarbij daarnaast ook de plaats van de beide prinsenwagens in de optocht wisselt met de rijrichting. Namelijk indien van Leur naar Etten wordt getrokken, voeren de Stijloren als eerste wagen de Grote optocht aan en rijdt Leurse Leut als laatste wagen en omgekeerd indien uit Etten wordt vertrokken.


Eén overkoepelende organisatie?

Het jaarlijks terugkerende succes van de gezamenlijke optocht was in 1976 voor de gemeente Etten-Leur aanleiding om met de drie carnavalsorganisaties rond de tafel te gaan zitten. Het doel van deze samenkomst was om tot één gemeenschappelijke carnavalsviering te komen, met daarnaast ook één prins. De betrokken partijen waren in principe bereid hieraan mee te werken.

Echter in de ledenvergadering van “Karnavalsvereniging Leurse Leut” werd unaniem besloten dit niet te doen. “Leurse Leut” was van mening dat hun vereniging een echt “Leurse” karakter moest blijven houden. Daarmee werd duidelijk dat ook “de Stijloren” als zelfstandige stichting verder zou gaan. Het fenomeen van twee prinsen in Etten-Leur is daarom altijd gehandhaafd.


Schooiwagen

Sinds 1979 is de schooiwagen (voorheen Kijkgeld wagen) een onderdeel in de Grote optocht dat op initiatief van de deelnemers door SCO is ingevoerd.


Doel van deze schooiwagen, de naam zegt het al, is geld inzamelen dat ten goede komt aan de deelnemers van de Grote optocht die dikwijls veel geld steken in het realiseren van hun creatie in de optocht. In eerste instantie was het een boerenwagen die met spaanplaat en verf werd opgefleurd. Het was niet echt een voorbeeld hoe een carnavalswagen eruit dient te zien.


Tegenwoordig wordt een carnavalesk voertuig daarvoor verzorgd omringd door collecteurs met een collectezak. Een opperstalmeester verzorgt via geluidsapparatuur de acquisitie.


Carnavalskrant ’t Kulleke

Ieder jaar vlak voor carnaval valt bij iedere inwoner van Etten-Leur 't Kulleke” op de deurmat. Deze inmiddels geliefde carnavalskrant werd in 1969 overgedragen van de “Leurse Leut” naar SCO, om mede via advertenties als bron van inkomsten te fungeren. De naam “t Kulleke” bleef behouden en is inmiddels uitgegroeid tot een professionele krant, waarin onder andere het complete programma van het komende carnavalsfeest wordt gepubliceerd en waarin diverse carnavalsfanaten hun zegje doen.


Verder ontwikkelde activiteiten

Om meer mensen te betrekken bij het jaarlijks carnavalsfeest zijn in loop van de jaren, vervolgens nieuwe evenementen ontwikkeld. Hoewel optochten heel belangrijk zijn, zijn ook nevenactiviteiten benodigd om andere carnavalsvierders te plezieren.


Het doel ervan is om de belangstelling voor carnaval en de deelname eraan zoveel mogelijk te bevorderen. Tenslotte is carnaval van oudsher een verbroederingsfeest dat  in stand dient te worden gehouden.


De navolgende extra activiteiten worden uitgevoerd:

 • Kijkdag 3 weken voor carnaval, die wordt georganiseerd door bouwclubs die hieraan vrijwillig deelnemen

 • Ziengaovut die direct 1 week na de 11e van de 11e sinds 2017 wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit de Leurse Leut en de Stijloren. Het beste carnavalslied wordt gekozen

 • Maauwavond die vlak voor carnaval door Leurse Leut wordt georganiseerd

 • Houdoe avond met halfvasten verzorgd door SCO. Traditiegetrouw worden de motto’s van Leurse Leut en de Stijloren voor het volgende jaar, tijdens de Houdoe-avond met halfvasten gepresenteerd

 • Scholenproject dat door Leurse Leut en de Stijloren vanaf 2004/2005 wordt verzorgd

 • Pyjamabal in de Nobelaer verzorgd door SCO, dat op maandagmorgen met carnaval, sinds 1984 traditiegetrouw plaats vindt

Tenslotte

Een scala van activiteiten waarmee SCO zich vanaf september tot halfvasten in het jaar daarop bezig is, hetgeen veel inzet vergt van de betrokken bestuursleden. Het seizoen wordt dan ook met een barbecue naar tevredenheid afgesloten


Bron: Jan Weterings (Voorzitter van 2001 tot 2018)

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
bottom of page