top of page
Over de Kinder optocht
Over de Kinder optocht 

De Kinder optocht is een jaarlijks evenement op carnavalszaterdag. De Kinder optocht start om 13.00 uur. Kinderen met de leeftijd tot en met 13 jaar kunnen deelnemen in verschillende categorieën. Vele kinderen maken jaarlijks een wagentje en/of een ludieke act. Meestal halen zij hun inspiratie uit de motto's van de Stijloren en de Leurse Leut. De winnaars en overige prijzen in de verschillende categorieën van de Kinder optocht worden aan het einde van de middag bekend gemaakt. Uitslagen van de afgelopen jaren zijn terug te vinden op deze site. De kinderen zijn de toekomst voor de Grote optocht en het carnaval in Etten-Leur. Diverse oud deelnemers zijn inmiddels doorgestroomd van de Kinder optocht naar de Grote optocht. 

 

Er is niks leukers dan met carnaval aan deze optocht deel te nemen, dus schrijf je in op de Inschrijfpagina.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via de e-mail: kinderoptocht@sco-etten-leur.nl

Route

De route van de optocht is: Start vanaf de Dreef, Markt, Oude Bredaseweg, Anna van Berghemlaan, Oranjelaan, Wilhelminalaan, Liesbosweg, Plantijnlaan, Concordialaan, van ‘t Hoffstraat, Lindebleek, Van Bergenplein waar de optocht weer wordt ontbonden. De kinderoptocht stelt zich op in de Dreef. 

 

In het Stijlorenrijk (Etten) wordt de optocht uitgezwaaid door de Prins en gevolg van de Stijloren. De eerste deelnemers arriveren om ca 14.45 uur op het van Bergenplein in het Zwaajgat (Leur). Alwaar de optocht ontvangen wordt door de Raad van elf van ’t Zwaajgat en de optocht wordt ontbonden.
De aankomst van de laatste deelnemer wordt uiterlijk om 15.00 uur verwacht.

Route
Categorieën

Categorieën 

De optocht is verdeeld in verschillende categorieën. Voor iedere categorie worden prijzen toegekend. De categorieën zijn als volgt;

A. Individuele en paren.
B. Kleine groepen: van 3 tot 6 kinderen
C. Grote groepen: van 7 of meer kinderen
D. Wagentjes

Jury 

De jury van de kinderoptocht is een onafhankelijk partij die door de Stichting is aangetrokken en bestaat uit 3 personen. Betrokken juryleden zijn objectief en deskundig en hebben voldoende inzicht in het carnavalsgebeuren van Etten-Leur en ervaring met het beoordelen van creaties in optochten.

Voor de beoordeling van de deelnemers benoemt de Stichting een onafhankelijke jury en een juryvoorzitter voor een periode van drie jaar. Alle juryleden kunnen na deze periode direct opnieuw worden benoemd. De jury opereert anoniem. De uitslag van de jury is bindend.

De deelnemers in de categorieën A t/m D worden beoordeeld op de navolgende onderdelen:
1.    Techniek (vormgeving, aankleding, kleur, afwerking, beweging op de wagen)
2.    Originaliteit (idee/motto, compositie, carnavalesk)
3.    Presentatie (muziek, uitvoering, betrekken publiek)
4.    In de categorie Wagentjes (D) wordt vooral ook gelet op 
      de creatie van het wagentje en wat minder op wat zich buiten 
      het wagentje afspeelt (bijvoorbeeld kinderen erom heen)

De jury beoordeelt ook de volgende Wisseltrofee 

  • Oele Trofee; De deelnemer die het gekst voor de dag komt en tijdens de optocht als zodanig optreedt

Jury
Prijzen

Prijzen

Alle deelnemende kinderen ontvangen tijdens de prijsuitreiking een herinneringsmedaille met koord.

Aan alle deelnemers wordt bekend gemaakt welke prijs zij hebben behaald. Per categorie ontvangen de deelnemers die op plek 1 t/m 3 zijn geëindigd een beker.  Voor iedere prijs ontvangt de deelnemer een geldbedrag. 

Wisseltrofee

Vanaf  2007 is de Oeletrofee  in het leven geroepen

Doel van de Trofee is de deelname aan de Kinder-optocht en de kwaliteit daarvan in hoge mate te stimuleren.
De Wisseltrofee kan  als extra prijs in de wacht worden gesleept en is toegespitst op te jureren onderdelen waar in het verleden door de jury niet op werd beoordeeld. Hieraan is ook een geldprijs gekoppeld.

Oele Trofee

Deze trofee wordt toegekend aan de deelnemer, ongeacht de  categorie waaraan wordt deelgenomen, die het meest gek voor de  dag komt en/of zich gedurende de optocht het meest komische presenteert. Deze trofee is geschonken door Goei Volluk. (een paar apart dat zijn verdiensten in het Carnaval van Etten-Leur heeft bewezen)

Pannenkoeken eten 

De eerste prijswinnaars en de winnaars van de Wisseltrofee ontvangen na de prijsuitreiking een uitnodiging om de volgende dag samen met de prins en gevolg van het Zwaajgat pannenkoeken te eten. Dit gebeuren vindt plaats om 10.30 uur. De locatie is aangegeven op de uitnodiging en is ook terug te vinden in de agenda. Het pannenkoeken eten wordt aangeboden en georganiseerd door KV Leurse Leut.  

bottom of page