top of page

Onze Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 11 personen die u hier kunt vinden.

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Regio West Brabant in Breda onder nummer 41102354.

We beschikken over notarieel opgestelde statuten en een huishoudelijk reglement. Eveneens zijn functieprofielen en een takenpakket per bestuurslid opgesteld.

Buiten het bestuur kent een stichting geen leden echter wel vrijwilligers om onze activiteiten te realiseren.

De Stichting heeft geen winst oogmerk.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die onbetaald hun activiteiten uitvoeren. Vrijwilligerswerk heeft geen vrijblijvend karakter want de jaarlijkse evenementen die de Stichting organiseert moeten wel doorgang vinden. Dat vergt inzet, betrokkenheid en gemaakt afspraken nakomen, de basis voor iedere organisatie.

Het Bestuur heeft de taak/rol, de juiste voorwaarden te scheppen om de Stichting te laten functioneren en de evenementen te verzorgen of met andere woorden het Bestuur zorgt voor de randvoorwaarden, continuïteit, ondersteunt waar mogelijk en regelt zaken rond vergunningen en geldmiddelen. Hiermee worden onder andere de belangen van deelnemers aan de optochten behartigd.

Vanaf september t/m april van ieder jaar wordt minimaal 1 maal per maand vergaderd. Ter ondersteuning van de realisatie van alle activiteiten wordt gebruik gemaakt van draaiboeken en actielijsten.

Ieder jaar vindt een jaarvergadering plaats waarin verantwoording wordt afgelegd van de uitgevoerde activiteiten en de daarmee gemoeide financiële vastlegging.

Hoewel Carnaval een ongedwongen gebeuren is, is het besturen van onze Stichting een serieuze zaak waarin belangen van betrokkenen en financiële onderwerpen een belangrijke rol spelen zoals het ieder jaar realiseren van onze evenementen en het sluitend maken van de financiële begroting.

bottom of page