top of page

Een Stichting die uit vrijwilligers bestaat is afhankelijk van bijdragen van particulieren, instellingen en vooral grote en kleine bedrijven om jaarlijks de financiële begroting rond te krijgen en de evenementen te organiseren die jaarlijks op het programma staan.
Ons bankrekening is Rabo Noord West Brabant NL10 RABO 0128 2478 43

Onder sponsors verstaan wij iedereen die al dan niet voor een tegenprestatie onzerzijds, financiële middelen of andere diensten beschikbaar stelt.

Dit kan ondermeer door het volgende:

  • Adverteren in ’t Kulleke

  • Beschikbaar stellen van Wisselbekers voor Grote optocht en Kinder optocht

  • Sponsoring van de wisseltrofeeën in Grote optocht en Kinder Optocht

  • Deelname aan de Reclame optocht

  • Ondersteunen van evenementen die georganiseerd worden

  • Spontane financiële bijdragen of diensten ter ondersteuning van onze activiteiten

Als tegenprestatie bieden wij u afhankelijk van de soort sponsoring:

  • Het vermelden van uw naam, bedrijf, logo etc op de website en aard van de sponsoring

  • Het vermelden van uw naam, bedrijf, logo in ’t Kulleke en aard van de sponsoring

  • Het vermelden van uw naam, bedrijf en soort sponsoring tijdens prijsuitreikingen en/of evenementen.

  • Anders, in onderling overleg

Wij verzekeren u dat alle bijdragen op de juiste manier worden aangewend. De hoogte en de aard van de sponsoring laten we graag aan u over. Wij zorgen graag voor een factuur die in onze administratie wordt opgenomen.

Meld u aan via contacten en informeer naar de mogelijkheden. Alvast van harte bedankt voor de getoonde belangstelling.

bottom of page