top of page

De door Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur nader aan te duiden als SCO op/via deze site verstrekte informatie is geen aanbod of commerciële dienst.

Kamer van Koophandel

SCO is een acroniem voor Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur.

SCO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41102354 en onder de naam Stichting Karnavalsoptocht Etten-Leur. Door wijziging in de spelling in de afgelopen jaren is het woord Karnaval gewijzigd in Carnaval. Deze wijziging is voor de Kamer van Koophandel om praktische motieven niet doorgevoerd.

Inhoud

De door SCO verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SCO kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. SCO en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. SCO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door SCO worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van SCO.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer is verplicht aanwijzingen van SCO omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

bottom of page