top of page
Over

Over de Grote optocht

De Grote optocht is het jaarlijks hoogtepunt met carnaval. Deelnemers zijn maanden lang bezig om op deze dag hun act en bouwwerken te presenteren. De deelnemers doen ideeën op uit onder andere eigen goede vondsten, de actualiteit en de motto's die door de Stijloren en Leurse Leut worden bedacht. Aan het einde van de dag buigt de jury zich over de deelnemers. De jury bepaalt wie het beste naar voren is gekomen. Zij nemen techniek, presentatie en originaliteit mee in de beoordeling. Tijdens de prijsuitreiking 's avonds wordt per categorie de winnaar en overige rangschikking bekend gemaakt. De uitslagen zijn terug te vinden op deze site. De Grote optocht is op carnavalszondag en start om 13.00 uur. Voorafgaand aan de Grote optocht trekt de Reclame optocht. De aankomst wordt verwacht om ca 17.00 uur. Het aantal deelnemers in de verschillende categorieën is varierend en de kwaliteit van hetgeen wordt gepresenteerd, is zonder meer uitstekend te noemen en is nog nooit elders, ook niet in voorgaande jaren, vertoond. Iedere deelnemer bedenkt en creëert zijn eigen idee, hetgeen reglementair zo is bepaald.

Iedereen mag deelnemen aan de optocht! Als je op deze link klikt kom je op de inschrijfpagina van de Optochten. 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via de e-mail: groteoptocht@sco-etten-leur.nl

Route

De start van de Grote optocht wisselt jaarlijks. Met een oneven jaartal start de optocht in het Zwaajgat (Leur) en met een even jaartal start de optocht in het Stijlorenrijk (Etten). Als de optocht start in het Zwaajgat zal de prinsenwagen van de Stijloren voorop gaan. De prinsenwagen van de Leurse Leut sluit de optocht af. Het jaar daarop is het precies andersom. 

De route die gereden wordt is als volgt: (start vanuit het Zwaajgat);Leurse Dijk, Domineesgang, Lange Brugstraat, van Bergenplein, Lindenbleek, 't Hoffstraat, Concordialaan, Plantijnlaan, Liesbosweg, Spoorlaan, Markt, Oude Bredaseweg. Wanneer wordt gestart vanuit het Stijlorenrijk is de route tegengesteld dus vanaf de Oude Bredaseweg, Markt etc.

Voor de deelnemers uit de categorie A en B is er een aanrijdroute en een route waar de optocht ontbonden wordt. 

De aanrijdroute indien wordt gestart vanuit het Zwaajgat; Via de Muldersweg, opstellen Leurse Dijk.

De aanrijdroute indien wordt gestart vanuit het Stijlorenrijk; via de Oude Bredaseweg. Opstellen Oude Bredaseweg.

Reclameoptocht stelt op in Oranjelaan.

Het is niet toegestaan om aan te rijden via andere straten.

Categorie A ,B en F  worden verwacht te arriveren op aangegeven tijdstip door SCO

Het opstellen gebeurt aan de rechterkant van de weg bij het juiste startnummer. Let op: Keren is absoluut niet mogelijk!!

De route van ontbinding in het Stijlorenrijk; Oude Bredaseweg, Anna van Berghemlaan of Schoonhout/Couperuslaan of Bredaseweg.

De route van ontbinding in het Zwaajgat;

Alle Wagens :Leurse Dijk, Muldersweg, Donkerstraat

Alle groepen/individueel/paren: Leurse Dijk na Turfschip, rechts af Schipperstraat (parkeerplaats Turfschip)

Route
Jury

De jury voor de Grote optocht is een onafhankelijk partij die door de Stichting is aangetrokken en bestaat uit 5 personen. Betrokken juryleden zijn objectief en deskundig en hebben voldoende inzicht in het carnavalsgebeuren van Etten-Leur en ervaring met het beoordelen van creaties in optochten.

De regelgeving voor de jurering is beschreven en opgenomen in het reglement van de Grote optocht.

Voor de beoordeling van de deelnemers benoemt de Stichting een onafhankelijke jury en een juryvoorzitter voor een periode van drie jaar. Alle juryleden kunnen na deze periode direct opnieuw worden benoemd. De jury opereert anoniem. Leden van de Stichting kunnen geen zitting hebben in de jury. De uitslag van de jury is bindend.

De deelnemers in de categorieën A t/m F worden beoordeeld op de navolgende onderdelen:

Onderdeel
Omschrijving
Wagens
Groepen, Indiv & Paren
Presentatie
Act/uitvoering/ interactie publiek
10 punten
20 punten
Presentatie
Eerste indruk
10 punten
15 punten
Kwaliteit
Kleurgebruik
15 punten
15 punten
Kwaliteit
Afwerking
15 punten
15 punten
Orignaliteit
Carnavalesk/ origineelst
10 punten
20 punten
Originaliteit
Mottoverwerking
10 punten
15 punten
Techniek
Vormgeving
15 punten
X
Techniek
Beweging
15 punten
X

Als extra stimulans zijn de Wisseltrofeeën geïntroduceerd. Er zijn 6 Wisseltrofeeën met ieder zijn eigen kenmerk.

De onderstaande Trofeeën worden uitgereikt.

Jury
Categorieën
Categorieën 

De optocht is verdeeld in verschillende categorieën. Voor iedere categorie wordt aan alle deelnemers een prijs uitgereikt. De categorieën zijn als volgt;

A. Grote wagens

B. Kleine wagens

C. Grote groepen

D. Kleine groepen

E. Individuelen & Paren

F. Kapellen

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking

Aan alle deelnemers wordt bekend gemaakt welke prijs zij hebben behaald. Per categorie ontvangen de deelnemers die op plek 1 t/m 3 zijn geëindigd een beker. De nummer 1 uit de categorie ontvangt naast de beker ook de wisselbeker. 

De wisselbeker wordt door de winnaar het volgende jaar weer ingeleverd tenzij de deelnemer 3 keer achter elkaar die wisselbeker heeft gewonnen, dan komt die definitief in zijn bezit. Voor iedere prijs ontvangt de deelnemer een geldbedrag. Tevens worden de winnaars van de Wisseltrofeeën bekend gemaakt.

De geldbedragen worden uitgereikt tijdens de Houdoe avond. 

Wisseltrofeeën

 

In 2003 heeft de Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur veel energie gestoken in een initiatief om de deelname aan de Grote Optocht en de kwaliteit daarvan in hoge mate te stimuleren. Begin april 2003 is daarmee gestart.

Er zijn 6 Wisseltrofeeën in het leven geroepen en deze zijn toegespitst op te jureren onderdelen waar in het verleden door de jury niet op werd beoordeeld. De beoordeling vindt plaats over alle categorieën. Specifiek is dat ook een trofee voor deelnemende muziekkapellen is geïntroduceerd om de deelname van levende muziek maar ook de presentatie en originaliteit te bevorderen. In 2004 werden de trofeeën voor de eerste keer aan de prijswinnaars overhandigd. In 2009 is aan de 5 bestaande Wisseltrofeeën de Publieksprijs trofee toegevoegd.
Aan iedere trofee is een extra geldprijs verbonden.

Voor iedere trofee is een uit aluminium geklopt beeld gemaakt door de uit Bergen op Zoom afkomstige kunstenares Toni Claes. Hieronder een overzicht. 

Adriaan van Bergen Trofee

Deze trofee wordt toegekend aan de deelnemer die het meest originele idee, thema of ontwerp heeft. (Adriaan van Bergen heeft immers met een origineel idee, Breda van de Spanjaarden bevrijd.) Deze trofee is geschonken door de Adriaan van Bergen Stichting en Stichting STEP.

Gemeente Etten-Leur Trofee

Deze trofee wordt toegekend aan de deelnemer die één of beide motto’s van de Stichting Carnaval De Stijloren en Carnavalsvereniging Leurse Leur het meest carnavalesk uitbeeldt. Deze trofee is geschonken door de Gemeente Etten-Leur.

De Narren Trofee

Deze trofee wordt toegekend aan de deelnemer die het beste inspeelt op het publiek. 
Deze trofee is geschonken door Karnavalsvereniging Leurse Leut.

De Prinsen Trofee

Deze trofee wordt ingezet als aanmoedigingstrofee, bestemd voor die deelnemer, die potentie heeft voor deelname aan de Grote optocht in de komende jaren. 
Deze trofee is geschonken door Stichting Carnaval De Stijloren.

Publieksprijs Trofee

Deze prijs wordt toegekend aan de deelnemer die door het publiek wordt verkozen. Het publiek stemt door middel van een flyer die tijdens de optocht wordt uitgereikt. Deze stemming wordt uitgevoerd ongeacht de categorie. De jury beoordeelt niet. Deze trofee is geschonken door KPN Glasvezel in Den Haag.

Een overzicht van alle prijswinnaars is te vinden door op de link te klikken. 

Stemmen Publieksprijs Trofee

 

De Publieksprijs Trofee is een prijs die door het publiek wordt gekozen,

Hoe kun je stemmen?

Stemmen gaat middels gebruik van de mobiele telefoon via een QR-code. Deze wordt verspreid door de eerste prinsenwagen en is ook te vinden op de schooiwagen

Stemmen Publieksprijs
Schooiwagen
Schooiwagen 

Sinds 1979 is de schooiwagen (voorheen Kijkgeld wagen) een onderdeel in de Grote optocht dat op initiatief van de deelnemers door de Stichting is ingevoerd.

 

Doel van deze schooiwagen, de naam zegt het al, is geld inzamelen dat ten goede komt aan de deelnemers van de Grote optocht die dikwijls veel geld steken in het realiseren van hun creatie in de optocht. In eerste instantie was het een boerenwagen die met spaanplaat en verf werd opgefleurd. Het was niet echt een voorbeeld hoe een carnavalswagen er uit dient te zien.

In 1998 is deze wagen vervangen door een portemonnee die van KV De Duimkes werd overgenomen en op een onderstel van een auto werd geplaatst, dat zag er al een stuk professioneler uit en trekt dan vanzelf vanaf 1999 de aandacht. In 2005 is deze schooiwagen gerenoveerd en is onder andere het onderstel vervangen door een boeren aanhanger. In 2015 heeft de portemonnee voor de laatste keer meegereden. De wagen was versleten en er was behoefte aan vernieuwing.

 

In de Grote optocht van 2016 heeft de nieuwe schooiwagen zijn debuut gemaakt. Een mooie geldwagen die net als de portemonnee zijn aandacht trekt. Deze wagen is is als basis overgenomen van C.V. de Pannekoeken en uiterlijk opgefleurd.

 

Een opperstalmeester bovenin de schooiwagen moedigt de toeschouwers aan vooral een kleine bijdrage (kijkgeld) te geven voor de gratis vertoning die voorbij trekt.

Schooi waoge

Toeschouwers kunnen hun bijdragen deponeren in een collecte zak die door vrijwilligers wordt voorgehouden en in de buurt van de schooiwagen zijn. Men kan ook doneren middels de QR-code welke aanwezig is op de schooizakken

 

De schooiwagen is te vinden ongeveer halverwege de optocht.

 

Beste toeschouwers realiseer, dat de deelnemers dikwijls maanden bezig zijn geweest om u al dat moois dat met carnaval te maken heeft, aan u te tonen. Geef daarom met gulle hand!!

 

De totale opbrengst wordt tijdens de houdoe-avond aan de deelnemers van de Grote optocht bekend gemaakt

Afval storten 

Vanaf 2011 wordt geen gratis stortvergunning meer verleend door de gemeente Etten-Leur hetgeen in de brief van 26 oktober 2010 met kenmerk 20101025JPM is vastgelegd. Onze Stichting dient zelf in samenwerking met de deelnemende Etten-Leurse carnavalsverenigingen zorg te dragen voor een milieubewuste wijze voor afvoer van het bouwafval. Dus geen privé afval! 

Als Stichting hebben wij onder andere als doel het behartigen van de belangen van de Carnavalsverenigingen die deelnemen aan optochten. Ook hier willen wij bemiddelen om tot regelgeving en oplossingen te komen om het gratis afval storten te kunnen continueren.

Echter daar is ook de medewerking van de deelnemers aan de Grote optocht voor nodig om de kosten op een aanvaardbaar niveau te brengen en houden. De opgestelde regelgeving voor het centraal verzamelen van afval dient strikt te worden gevolgd.

Besluit:
In de Bestuursvergadering van SCO op 15 februari 2011 is het volgende besloten:

  • Alle deelnemers in de categorie A (Grote wagens), categorie B (kleine wagens) en categorie F (wagens) kunnen hun afval storten in de daarvoor ter beschikking te stellen container(s) op een nader te bepalen locatie

  • Alleen de genoemde deelnemers ontvangen hierover via email of post de benodigde informatie

  • Alle andere deelnemers dienen zelf een vindingrijke manier te vinden om hun afval te storten

  • Het storten van afval wordt tijdens de aanvoer door onze Stichting de gehele dag gecontroleerd

  • Gezien de financiële situatie van SCO is een andere oplossing niet haalbaar en hopen wij op jullie begrip hiervoor !

Afval storten
bottom of page