SCO zet streep door Etten-Leurse carnavalsoptochten 2021

Met pijn in het carnavalshart heeft Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur (SCO) besloten de beide carnavalsoptochten met carnaval 2021 géén doorgang te laten vinden. De Kinderoptocht zou volgend jaar plaatsvinden op zaterdag 13 februari, de Grote Optocht een dag later op zondag 14 februari. De benodigde tijd tot februari voor met name de planning en werkzaamheden voor de bouwclubs van grote wagens heeft geleid tot dit vroege besluit.

SCO heeft deze beslissing genomen op basis van de volgende argumenten:

  • SCO wil maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen door geen druk bezochte evenementen te organiseren die direct of indirect een gevaar vormen voor de volksgezondheid en mogelijk bijdragen aan een verdere verspreiding van het coronavirus.

  • De capaciteit van SCO is onvoldoende om toezicht te houden op en verantwoordelijkheid te dragen voor corona-gerelateerd gedrag van zowel deelnemers als publiek langs de route van de optochten.

  • De beide optochten zijn geen statische evenementen die zich concentreren op één plek en waar we organisatorisch op kunnen focussen. De optochten zijn een voorbijtrekkend evenement, waarbij continue geanticipeerd zal moeten worden op eventueel ongewenste corona-gerelateerde situaties onder zowel deelnemers als publiek.

  • SCO wil eigen mensen, deelnemers en publiek niet blootstellen aan het risico op een hoge boete bij (onbewust) niet naleven van de dan geldende regels m.b.t. corona-gedrag.

  • Hoewel het momenteel nog koffiedik kijken is naar de situatie in februari, voorzien we bij enigszins gelijkblijvende of stijgende besmettingen een enorme daling in het aantal deelnemers/inschrijvingen.

  • Met name voor de bouwclubs van grote wagens is bouwen volgens de huidige richtlijnen in praktisch opzicht nagenoeg onmogelijk.

  • Carnaval gaat ons aan het hart. Indien we met één jaar “pas op de plaats” voorkomen dat aan carnaval een negatief imago gaat kleven, hebben we dat er voor over.

In het besluitvormingsproces zijn de bouwclubs van grote wagens betrokken geweest.

De komende tijd wil SCO zich inspannen om te onderzoeken of een verantwoord alternatief voor beide optochten wellicht mogelijk is. Over onze overige activiteiten met carnaval 2021 is nog géén besluit genomen.

We hopen op eenieders begrip voor deze moeilijke beslissing.

Uitgelichte berichten
Recente berichten